Delete music in the Apple Music app

How to Delete Individual Song on iPhone and iPad
 1. Open the Music app.
 2. Tap on Library.
 3. Tap on Downloaded Music.
 4. Tap on Songs.
 5. Press on a song name and tap on Remove.
 6. Finally, tap on Remove Download.

How To Delete All Songs In Apple Music (iPhone / Android / Mac / Windows)

Thêm bài hát, album và playlist vào thư viện nhạc của bạn

 • Tại địa chỉ music.apple.com/vn , hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây để tìm nhạc bạn muốn thêm:>
  • Xem các đề xuất dành riêng cho bạn: Bấm vào Nghe ngay trong thanh bên ở bên trái, sau đó tìm nhạc bạn đã phát gần đây, các playlist cá nhân được tạo cho bạn, thể loại bạn có thể thích, v.v.>
  • Khám phá nội dung mới trong Apple Music: Bấm vào Khám phá trong thanh bên ở bên trái, sau đó tìm nhạc theo tâm trạng, các bản phát hành mới, bảng xếp hạng, v.v.>
  • Tìm kiếm danh mục Apple Music: Xem Tìm kiếm nhạc.>
 • Để thêm nhạc vào thư viện nhạc của bạn, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau:>
  • Di chuyển con trỏ lên trên mục, sau đó bấm vào nút Thêm .>
  • Di chuyển con trỏ lên trên mục, bấm vào nút Thêm , sau đó chọn Thêm vào thư viện.>
  • Kéo mục vào thanh bên.>Nhạc được thêm vào phần thích hợp. Ví dụ: nếu bạn kéo playlist Chill Mix vào thanh bên thì playlist đó được thêm vào thư viện của bạn trong Dành cho bạn cũng xuất hiện trong Playlist. Nếu không nhìn thấy Dành cho bạn, bạn có thể thêm vào thanh bên.>Ghi chú: Khi bạn thêm playlist Apple Music vào thư viện, các bài hát trong playlist được cập nhật bất cứ khi nào chủ sở hữu cập nhật chúng; tuy nhiên, các bài hát riêng lẻ không xuất hiện trong danh sách các bài hát của bạn.>
 • Nếu bạn có ứng dụng Nhạc hoặc iTunes trên máy tính hoặc thiết bị của mình, bạn có thể tải về nhạc bạn đã thêm vào thư viện nhạc của mình để phát bất kỳ lúc nào, ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến. Để mở trực tiếp ứng dụng đó từ Apple Music trên web, chỉ cần bấm vào liên kết ở góc dưới cùng bên trái.

  Leave a Comment